top of page

Samenstelling Sanofor

Multi-inzetbaar & 100% natuurlijk voedingssupplement

Sanofor Veendrenkstof is samengesteld uit natuurzuiver veen (99,5%) en lignocellulose (0,5%).

Sanofor© Veendrenkstof is een bodemprodukt, bestaande uit verteringsresten van honderden verschillende bloemen, geneeskruiden, grassen en vruchten. In de loop van vele jaren zijn deze planten in stilstaand water gevallen en naar de bodem gezonken, waarna een langdurig chemisch-biologisch proces de plantenresten omzette in zwart, lobbig veen. Bepalend voor de samenstelling en eigenschappen van dit veen zijn de planten waaruit het is ontstaan. Bovendien speelt de plaats waar onze veendrenkstof gewonnen wordt een rol met betrekking tot de mate van geschiktheid voor medicinale doeleinden en voor bijvoeding van dieren.

In Oostenrijk komt een veen-type voor dat aangeduid wordt als “Subfossiel”. Het karakteristieke van dit type veen is dat het plotseling begraven is geraakt onder afzettingen van leem, zand en gesteente. Dit subfossiele veen ligt nu vele meters onder het aardoppervlak. Zoals is af te leiden uit de erin voorkomende plantensoorten is dit veen ca. 7000 jaar geleden ontstaan. Dankzij de voortdurende afsluiting van de buitenwereld is dit veen zeer goed omgezet en gerijpt. Bovendien is het zeer zuiver en praktisch kiemvrij. Aan het veen worden geen chemicaliën toegevoegd, Sanofor© Veendrenkstof is absoluut een zuiver natuurproduct. Bovendien wordt het veen zonder aantasting van het landschap gewonnen.

bottom of page